free web design templates

 Nabízíme komplexní spektrum urologické péče mužů a žen (nezhoubné zvětšení prostaty, karcinom prostaty, opakované záněty močových cest, močové kameny, úniky moči).

 Technické vybavení pracoviště je na vysoké úrovni a splňuje i náročné požadavky moderní medicíny. Ambulance disponuje endoskopickým sálem, kde je možno provádět i urologické zákroky (cystoskopie – vyšetření dolních močových cest, punkční biopsie prostaty – odběr vzorků z prostaty, uroflowmetrie k došetření funkčních poruch močení apod.)

 Výhodou našeho pracoviště je i dobrá návaznost a dostupnost pro další pracoviště (radiodiagnostické, laboratoř, interní, chirurgické, gynekologické a další, včetně lékárny). Pokud onemocnění vyžaduje hospitalizaci v lůžkovém nemocničním zařízení či operační zákrok, spolupracujeme zejména s týmem urologů nemocnice Třebíč, Úrazové nemocnice v Brně, nemocnice Svaté Zdislavy, Mostiště (Centrum robotické chirurgie a urologie) a Masarykův onkologický ústav v Brně. Pracoviště volíme vždy s ohledem na přání pacientaNáš tým


MUDr. Azat Chamzin, CSc., FEBU


1998-absolvent státní lékařské akademie I.I.Mečnikova, Sankt-Peterburg, Rusko

2000-absolvent klinické ordinatury na katedře obecné chirurgie

1998-2000 urologická pohotovost městské nemocnice Svaté Jelizavety Sankt-Petersburg,Rusko

2001-2008 urologická klinika Fakultní nemocnice Brno

2003-atestace v oboru Urologie I.stupně

2008-licence ČLK pro výkon ambulantního lékaře

2003–2008 odborný asistent na lékařské fakultě Masarykovy university v Brně

2009-2015 pracoval jako lékař na urologickém oddělení v nemocnici v Třebíči

 2009    onemocnice Sv. Zdislavy - robotická operativa pomocí systému DaVinci

2014-diplom celoživotního vzdělávání2014-evropská atestace v oboru Urologie


Sestra

Zdeňka Netoušková